Kontakt / Centrala

AMS SA

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

NIP: 782-00-21-306
REGON: 630933936

Sekretariat
tel. 502 555 255
e-mail: centrala@ams.com.pl

Sprzedaż
e-mail: oferta@ams.com.pl 

AMS SA

Numer KRS: 0000079299
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 9.797.370,00 zł wpłacony
w całości
Numer rejestrowy BDO: 000087347

 

Przetwarzanie danych osobowych:
iod@ams.com.pl