EKO / EKO idea

Myślenie w kategoriach eko to jedna z wartości, na których opiera się filozofia naszej firmy.

Jako lider rynku reklamy Out-of-Home w Polsce stawiamy na taki rozwój biznesu, który będzie spójny z cywilizacyjnymi wymaganiami współczesności – a więc odpowiedzialny społecznie, sprzyjający racjonalnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi i tym samym zmierzający do osiągnięcia zeroemisyjności w przestrzeni miejskiej oraz dający partnerom biznesowym i pracownikom poczucie pewności i uczciwości zasad współpracy.

Zobacz, jaki wpływ na środowisko mają nasze EKO projekty.

Liczba EKO wiat 148
1334 metrów2

powierzchni
nowej zieleni w mieście

20 procent

mniej zapylenia
wokół każdej EKO wiaty

3-5 stopnie

niższa temperatura
pod wiatą

150.1 ton

mniej CO2
w atmosferze w ciągu roku

strategia środowiskowa